Γνωρίζετε ότι...

28 Ιανουάριος 2013
Γνωρίζετε ότι...

Στις 27 Ιανουαρίου 2013 διεξήχθη το πρώτο εθνικό δημοψήφισμα στη δημοκρατική ιστορία της Βουλγαρίας. 61% των Βούλγαρων ψήφισαν "υπέρ" της ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας στη χώρα τους, απαντώντας θετικά στην ερώτηση "Συμφωνείτε στη Βουλγαρία να αναπτύσσεται πυρηνική ενέργεια μέσω της κατασκευής καινούργιου πυρηνικού σταθμού;".

Παρ`όλο που το αποτέλεσμα υποστηρίζει την κατασκευή δεύτερου πηρυνικού σταθμού στη χώρα, το ποσοστό συμμετοχής των ψηφοφόρων (22%) επιστρέφει το θέμα στο Κοινοβούλιο για επανεξέταση.

Πρόκειται για σχέδιο κατασκευής πυρηνικού σταθμού στην μικρή παραδουνάβια πόλη Μπέλενε. Στη Βουλγαρία εξακολουθόύν να λειτουργούν δυο αντιδραστήρες στον πηρυνικό σταθμό του Κοζλοντούι, ισχύος 2000 MW.