Μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας για προχωρημένους

21 Οκτώβριος 2013
Μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας για προχωρημένους

Τα μαθήματα για προχωρημένους απευθύνονται σε όσους έχουν έρθει σε επαφή με τη γλώσσα λόγω είτε συγγενικής σχέσης είτε επαγγελματικής εμπειρίας, σε αυτούς που ομιλούν τη βουλγαρική γλώσσα ωστόσο υστερούν στο γραπτό λόγο, σε όσους στοχεύουν στην απόκτηση Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (επίπεδα Β1, Β2, C1, C2) και επίσης, σε όσους επιθυμούν για δική τους ευχαρίστηση να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε συγκεκριμένα τις ανάγκες σας και να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το στόχο σας.