Νέες υπηρεσίες από το Κέντρο Βουλγαρικής Γλώσσας

09 Απρίλιος 2014
Νέες υπηρεσίες από το Κέντρο Βουλγαρικής Γλώσσας

 

- Σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) από το αρμόδιο Υπουργείο της Βουλγαρίας για έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από βουλγαρικές αρχές και φέρουν επικύρωση συμβολαιογράφου

 

- Μετάφραση εγγράφων και επικύρωση της μετάφρασης από το Προξενικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας