Σπουδές στη Βουλγαρία

Σπουδές στη Βουλγαρία

Το Κέντρο Βουλγαρικής Γλώσσας αναλαμβάνει τη διεκπεραίσωση της διαδικασίας εγγραφής υποψήφιων φοιτητών σε πανεπιστήμια της Βουλγαρίας. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική ενημέρωση για τις επιλογές σπουδών, μετάφραση και επικύρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγραφή στο πανεπιστήμιο.  

 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Οι σχολές οι οποίες κεντρίζουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων υποψήφιων φοιτητών είναι η Ιατρική, η Φαρμακευτική, η Οδοντοιατρική, η Κτηνιατρική, η Αρχιτεκτονική, η Λογοθεραπεία και η Γυμναστική Ακαδημία.

Μέχρι πρόσφατα οι Έλληνες φοιτητές παρακολουθούσαν υποχρεωτικά ένα έτος προπαρασκευαστικό, με εντατικά μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε βουλγαρόφωνο τμήμα της σχολής που έχουν επιλέξει. Πλέον σε αρκετές σχολές υπάρχουν και αγγλόφωνα τμήματα.

Παράλληλα έχει αυξηθεί και ο αριθμός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα αγγλικά και υπάρχουν νέες και έξυπνες δυνατότητες για συνέχιση των σπουδών και την απόκτηση ενός ακαδημαϊκού βαθμού. Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στη χώρα ώστε να παρακολουθήσουν τα τακτικά μαθήματα υπάρχουν και μερικές λύσεις για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η διάρκεια ενός μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 3 ή 4 εξάμηνα ανάλογα με το πρόγραμμα το οποίο επιλέγει κανείς (συνολικά 1,5-2 χρόνια), ενώ τα δίδακτρα κυμαίνονται στα 3.000-3.500 ευρώ.

Εγγραφές σε προγράμματα διδακτορικού γίνονται σχεδόν καθ`όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Τα δίδακτρα κυμαίνονται στα 1.000-2.000 ευρώ. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ST. KLIMENT OHRIDSKI

Είναι το αρχαιότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα της χώρας και το πιο μεγάλο και σύγχρονο κέντρο επιστημονικής μελέτης. Έχει 16 σχολές: Φιλοσοφική Σχολή, Σχολή Νέων και Κλασικών Φιλολογιών, Σχολή σλαβικών φιλολογιών, Σχολή Ιστορίας, Σχολή Φυσικής, Σχολή Χημείας και Φαρμακευτικής, Σχολή Βιολογίας, Σχολή Ψυχολογίας, Σχολή Νομικής, Σχολή Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Παιδαγωγικής, Σχολή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Σχολή Θεολογίας, Σχολή Οικονομικών, Σχολή Μαθηματικών και Πληροφορικής, Σχολή Γεολογίας και Γεωγραφίας, Σχολή Ιατρικής.   

Για σπουδές σε βουλγαρόφωνο τμήμα απαιτείται η παρακολούθηση εντατικών μαθημάτων βουλγαρικής γλώσσας στα πλαίσια ενός προπαρασκευαστικού έτους ή η επίδειξη πτυχίου βουλγαρικής γλώσσας επιπέδου Β2.

Το κόστος για το προπαρασκευαστικό έτος είναι 3.300 ευρώ. Τα δίδακτρα σπουδών κυμαίνονται στα 300-500 ευρώ ανά έτος.

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΦΙΑΣ

Ιδρύθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Εντάσσει στη δομή της την Ιατρική Σχολή, τη Φαρμακευτική Σχολή, την Οδοντοιατρική Σχολή και τη Σχολή Κοινωνικής Υγείας.

Υπάρχουν αγγλόφωνα και βουλγαρόφωνα τμήματα. Τα δίδακτρα για το αγγλόφωνο τμήμα ανέρχονται στα 8.000 ευρώ ανά έτος.

Για όσους θέλουν να σπουδάσουν σε αγγλόφωνο τμήμα αλλά δεν κατέχουν το απαραίτητο επίπεδο της αγγλικής γλώσσας υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης εντατικών μαθημάτων της αγγλικής γλώσσας στην ίδια την Ιατρική Ακαδημία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στην Ιατρική Ακαδημία είναι ο βαθμός Βιολογίας και Χημείας στο Απολυτήριο να μην είναι χαμηλότερος από 12. 

 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΟΦΙΑΣ

Από τα πιο γνωστά βουλγαρικά ΑΕΙ σε διεθνές επίπεδο με πλούσια γκάμα στην επιλογή αθλημάτων. Υπάρχουν τρεις σχολές: Σχολή Προπονητών, Σχολή Δασκάλων Γυμναστικής και Σχολή Κινησιοθεραπείας & Τουρισμού. Οι σπουδές γίνονται μόνο στη βουλγαρική γλώσσα, για το λόγο αυτό οι υποψήφιοι φοιτητές εγγράφονται πρώτα σε προπαρασκευαστικό έτος με εντατικά μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας. Τα μαθήματα γίνονται σε συγκεκριμένη σχολή στη Γυμναστική ακαδημία, το κόστος ανέρχεται στα 3.200 ευρώ. Τα δίδακτρα για τις σπουδές στη Γυμναστική Ακαδημία κυμάνονται στα 500-600 ευρώ το έτος. 

 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΟΒΝΤΙΦ

Έχει Ιατρική σχολή, Φαρμακευτική Σχολή, Οδοντιατρική Σχολή και Σχολή Κοινωνικής Υγείας. Αγγλόφωνα τμήματα υπάρχουν για τις σχολές της Ιατρικής και της Οδοντοιατρικής. Οι προυποθέσεις εγγραφής είναι ο βαθμός Χημείας και Βιολογίας στο Απολυτήριο να είναι υψηλότερος από 12 και ο υποψήφιος φοιτητής να κατέχει Certificate in English (ελάχιστο επίπεδο Lower). Τα δίδακτρα για σπουδές σε αγγλόφωνο τμήμα στην Ιατρική και στην Οδοντιατρική ανέρχονται στα 8.000 ευρώ ανά έτος, ενώ για τη Σχολή Κοινωνικής Υγείας - 4.000 ευρώ ανά έτος. 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΛΟΒΝΤΙΦ PAISII HILENDARSKI

Το δεύτερο σε μέγεθος πανεπιστήμιο στη Βουλγαρία εντάσσει Παιδαγωγική Σχολή, Φιλοσοφική & Ιστορική Σχολή, Φιλολογική Σχολή, Νομική Σχολή, Σχολή Βιολογίας, Σχολή Φυσικής, Σχολή Χημείας, Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστήμων, Σχολή Μαθηματικών και Πληροφορικής. Για τις σπουδές σε βουλγαρόφωνα τμήματα είναι απαραίτητη η εγγραφή σε προπαρασκευαστικό έτος για την εκμάθηση της βουλγαρικής γλώσσας έναντι 3.000 ευρώ. Τα δίδακτρα σπουδών κυμαίνονται στα 300-500 ευρώ ανά έτος.

 

ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΡΝΑ

Εγγραφή σε εξ αποστάσεως πρόγραμμα Ναυτικού Εμπορίου στην αγγλική γλώσσα σε συνεργασία με το Institute of Chartered Shipbrokers Λονδίνο. 

 


Вижте Χάρτης Βουλγαρίας на по-голяма карта