Μεταφράσεις - Διερμηνείες

Μεταφράσεις - Διερμηνείες

Μεταφράσεις

Το Κέντρο Βουλγαρικής Γλώσσας υποστηρίζει τους γλωσσικούς συνδυασμούς Ελληνικά-Βουλγαρικά, Αγγλικά-Βουλγαρικά, Γερμανικά-Βουλγαρικά και αντίστροφα. 

Αναλαμβάνει τη μετάφραση κειμένων γενικού περιεχομένου, κειμένων επαγγελματικής αλληλογραφίας, business εγγράφων, κειμένων νομικού περιεχομένου, δικογράφων, κειμένων οικονομικού περιεχομένου, κειμένων τουριστικού περιεχομένου, ιατρικών κειμένων, ιστοσελίδων, κειμένων πολιτιστικού περιεχομένου, λογοτεχνικών κειμένων.

Ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων με άριστη σχέση ποιότητας και τιμής εντός της απαιτούμενης από τον πελάτη προθεσμίας.

Οι μεταφράσεις γίνονται από εξειδικευμένους στο αντικείμενο επαγγελματίες μεταφραστές με δικαίωμα υπογραφής. Το Κέντρο Βουλγαρικής Γλώσσας Αθηνών συνεργάζεται με όλα τα Υπουργεία της Βουλγαρίας για την επικύρωση εγγράφων τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας.  

 

Κόστος μετάφρασης

Εποικοινωνήστε μαζί μας για το κόστος της μετάφρασης. Ενημερωθείτε για τις τρέχουσες προσφορές.

 

Διερμηνείες

Το Κέντρο Βουλγαρικής Γλώσσας προσφέρει υπηρεσίες διαδοχικής διερμηνείας στους γλωσσικούς συνδυασμούς Ελληνικά-Βουλγαρικά και Βουλγαρικά-Ελληνικά. Επιπλέον, αναλαμβάνει την ανεύρεση διερμηνέων για επαγγελματικές συναντήσεις και συνέδρια στη βουλγαρική πρωτεύουσα.